Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Asociaţia Vinca Minor a luat fiinţă pe data de 13.10.2005 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitica, caritativă, având scopul de a promova dezvoltarea durabilă la nivel regional, naţional şi internaţional, educaţia eco-civilă a populaţiei din regiune, prin crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării cunoştinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul şi mentalitatea la nivel individual şi colectiv.

În prezent se acordă atenţie deosebită ariei protejate Natura2000 Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037- sit SCI de 6029 ha), al cărei custodie am obţinut în februarie 2010. Scopul nostru este realizarea unui sistem management al sitului, care, pe lângă conservarea biodiversităţii urmăreşte principiul dezvoltării durabile.

Website: www.vincaminor.ro