Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789


Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă-Bihor – CAPDD Bihor

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor) este o organizație neguvernamentală, nepatrimonială, înființată în anul 2001, în urma proiectului LIFE 99 ENV/RO/006764 „Acțiuni combinate pentru valorificarea patrimoniului natural al Munților Apuseni”(finanțat de către Comisia Europeană). Misiunea CAPDD Bihor este de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Bihor, a Munților Apuseni și a comunităților din arealul lor.

Pincipalele direcții de acțiune ale CAPDD sunt:

  • managementul ariilor naturale protejate şi conservarea biodiversității şi a patrimoniului natural: Programul „Parcuri pentru viață”
  • dezvoltare locală durabilă: Programul „Comunități durabile”
  • turism responsabil: Programul „Eco travel”
  • păstrarea identității culturale autentice: Programul „Moștenire Vie”.

Website: www.capdd-bihor.org