Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Fundația Conservation Carpathia desfășoară activități în domeniul protecției biodiversității, a serviciilor de ecosistem, a valorilor asociate cu acestea dar și a cercetării cu privire la mediul înconjurător. Recent, Fundația a demarat o inițiativă cu privire la posibilitatea integrării acestor principii în investiții economice.

Misiunea organizației:

  • Să salveze pădurile virgine şi cvasi-naturale din valea superioară a Dâmboviţei
  • Să introducă biogrupe cu specii valoroase autohtone de amestec, de ajutor, precum şi din cele care apar diseminat în pădurile naturale.
  • Să restaureze vegetația originală riverană, prioritară de-a lungul cursurilor de apă precum și reabilitarea sistemului acvatic din bazinul Dâmboviței
  • Să reducă impactul negativ al eroziunii cauzate de acțiunile oamenilor în zonele în care pădurea a fost exploatată abuziv
  • Să informeze publicul larg despre situl Natura 2000 și să crească interesul pentru conservarea habitatelor și speciilor în acest domeniu.

Website: www.conservationcarpathia.org